Lajmet e fundit

 • 26.08.2014

  Tour operators and media from countries of North America and Europe visit Kosovo

  The event of "Adventure Week Balkans 2014" commenced on Monday evening at the Ethnological Museum of Kosovo, which gathered around 21 international tour operators and foreign media that will stay in Kosovo, Albania and Macedonia from 25 August to 4 September, and will be in Kosovo from 25th to 28th... Read more

 • 22.08.2014

  A workshop is organized to evaluate implementation of MTI’s action plan for the first six-month of 2014

  The European Integration and Policy Coordination Department (EIPCD) from the Ministry of Trade and Industry (MTI) have organized the second workshop for 2014, aim of which was to evaluate implementation of MTI’s action plan for the first six-month of 2014. Read more

 • 15.08.2014

  Në Gjakove filloi punën Shkolla verore për Ndërmarrësi

  Në ambientet e Qendrës Inovative në Gjakovë, ka filluar Shkolla Verore për Ndërmarrësi, e cila mbështetet nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës dhe Agjencia KIESA, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI). Në kuadër të kësaj shkolle,... Read more

 • 12.08.2014

  Lansohet Analiza e Politikave Prioritare mbi Zhvillimin e Tregtisë dhe Burimeve Njerëzore

  Situata aktuale e eksportit në Kosovë dhe deficiti i lartë tregtar pasqyrojnë nivel të ulët të konkurrencës në tregun e brendshëm dhe mungesë të shumëllojshmërisë. Kjo është rrjedhojë e pengesave të ndryshme me të cilat përballet sektori eksportues në Kosovë që nga viti 2000. Read more